US Soccer Foundation icon, white color

Viktwa ak foutbòl

etan n lakay

Kounye a plis pase anvan, li enpòtan pou n rete konekte youn ak lòt epi pwofite yon mòd vi ki aktif epi ki an sante.

Videyo sa yo ak materyèl yo se koutwazi U.S. Soccer Foundation.

Image of a hand applying blue color to the US Soccer Foundation logo

Imajinasyon w plen ak bèl posibilite

Telechaje liv desen U.S. Soccer Foundation GRATIS, kolorye istwa w epi pataje l sou Instagram, tag @thechildrenstrust ak @ussoccerfoundation epi itilize #StayHomeMiami #TheChildrensTrust ak #SoccerForSuccessAtHome

Granmèsi lajès U.S. Soccer Foundation, nou kapab pataje bèl liv sa a ak timoun nou yo. Nou nan menm bato a.

#StayHomeMiami

Instagram profile photo of @ussoccerfoundation

#SoccerForSuccessAtHome
avèk The Children’s Trust

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.