Kreye enstriman pou chanjman

Miami Music Project Teaching School logo, colors: yellow, turquoise and gray

Lage mizik la!

Pran pa nan pwojè Miami Music Project’s Teaching Artists etan y ap transpòte nou nan mond mizk la, kote montre nou jan pou n fè enstriman, konsèy ak lòt trik e plis toujou!

Chak jou nan pwojè Miami Music Project, Atis kap anseye yo (Teaching Artists) pote amoni nan mond lan kote yo konpoze pi bon mizik sou plas an dirèk, men kounye a yo la ak leson espesyal pou ou! Ou pa bezwen gen eksperyans paske nou tout gen on chan nan kè nou!

Image of a musical note; color, oragen and greem without background

Entwodiksyon sou bas, ak Juan Carlos Pena

Kreye yon enstriman ak pwodui legim, ak Andres Candamil

Konsèy pou twonpèt, ak Matthew Shefcik

Tanpri pa kanpe mizik la. Montre nou talan w ak konesans ou nan mizik. Ou mèt tag nou ansanm ak The Children’s Trust sou Instagram.

@thechildrenstrust ak @miamimusicproject
Itilize hashtags #stayhomemiami #TheChildrensTrust.

Sa k pral vini apre, se Kan mizikal ete a k ap fèt vityèl epi ou ka vizite sit entènèt nou, miamimusicproject.org pou plis enfòmasyon.

Photo of boy with trumpet, background: gray color
Photo profile instagram Miami Music Project

Vin yon manm nan fanmi Miami Music Project!

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.